بسته آموزشی حرفه ای ویولن (مقدماتی)

آموزش ویولن از پروفسور کرت ساسمنز هاوس

آموزش حرفه ای ویولن


در این آموزش.سعی شده است.بهترین.به معتبر ترین آموزش های ویولن.در سطح بین المللی.و دارای استاندارد جهانی می باشد.را برای شما آماده کنیم.این ویدئوها.با ترجمه فارسی و به است.اساتید ویولن.تهیه شده است.تعداد این ویدیوها در سطح مقدماتی.۳۷ عدد میباشد.که شامل عنوان های زیر میباشد:

 1. انتخاب ویولن متناسب با ابعاد بدن.
 2. انتخاب آرشه مناسب.
 3. معرفی قسمت های مختلف ویولن و آرشه. 
 4. انتخاب بالشتک مناسب. 
 5. آماده کردن آرشه و کلیفون زدن به آرشه .
 6. معرفی سیم اول ویولن.
 7. معرفی سیم دوم ویولن.
 8. معرفی سیم سوم ویولن.
 9. معرفی سیم چهارم ویولن. 
 10. نحوه ی کوک کردن ویولن. 
 11. نحوه تنظیم سیم ها. 
 12. انتخاب سیم مناسب برای ویلون.
 13. نحوه مراقبت صحیح از ویلن.
 14. چسباندن نوارهای کمکی انگشت گذاری.
 15. آموزش گرفتن آرشه.
 16. آموزش گرفتن آٰرشه تکمیلی. 
 17. تمرین گرفتن داد.آرشه با مداد. 
 18. تمرین انگشتان دست راست.
 19. نحوه گرفتن ویولن. 
 20. توزیع وزن مناسب.در آرشه کشی.
 21. آرشه کشی سیم های دست باز در مسیر آرشه کشی.
 22. نحوه ی حرکت دست در حین آرشه کشی.
 23. تقسیم بندی آرشه.
 24. آموزش گرفتن ویولن و نحوه ی انگشت گذاری.
 25. نحوه ی حرکت دست چپ.روی ویولن.
 26. عبور از سیم ها به یکدیگر بخش اول. 
 27. آرشه کشی موازی خرک.
 28. ترتیب دیز ها و بمل ها.
 29. میزان نمای ۳/۴.
 30. نقطه تعادل.آرشه.بلند کردن آرشه.
 31. رفع ۵ مورد از عادات بد نوازندگان ویولن. 
 32. تغییر سرعت و فشارآرشه.
 33. اکتاوها.
 34. تغییر یکنواخت جهت آرشه
 35. تغییر یکنواخت آرشه تمرین ابتدایی.
 36. آموزش آرشه دتاشه مفاهیم.
 37. آموزش آرشه دتاشه تمرین اولیه.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید