4 مرحله

قطعه Havanaise که در این قطعه از تکنیک ساتیه برای اجرا باید استفاده شود.

نت کامل این قطعه در بسته آموزش حرفه ای موجود می باشد.

havanaise

در ایجا یکی از فایلهای آموزش مربوط به قسمت ساتیه در بسته ی پیشرفته آموزش حرفه ای ویولن را برای درک بهتر ساتیه قرار میدهیم.

آموزش اجرای صحیح تکنیک ساتیه در ویولن
_

آموزش اجرای صحیح تکنیک ساتیه در ویولن

_

در این آموزش سعی کردم تا  به صورت قدم به قدم آموزش اجرای صحیح تکنیک ساتیه را در ویولن به شما عزیزان به همان صورت که در سیستم حرفه ای و جهانی آموزش داده میشود را آموزش بدهم.

 

ابتدا توضیحاتی راجع به ساتیه بدهم.ساتیه یک آرشه سریع و قوی است. این نوع آرشه کشی سریع تر از اسپیکاتو اجرا می شود.

در مرحله اول برای اجرای این تکنیک ما با استفاره از مچ دست و بدونه حرکت نگه داشتن ساعدمان اقدام به حرکت سریع رفت و برگشت آرشه میکنیم.

بسیار ثمر بخش است که در ابتدا برای  تمرین ساتیه  در قسمت بالایی آرشه تمرین ترموله را  انجام دهیم.

برای قوی تر شدن مچ و سرعت آن برای تمرین ساتیه میتوانیم با دست چپ ساعد دست راستمان را بگیریم تا مانع حرکت آن شویم و فقط با حرکت مچ دست باعث حرکت آرشه شویم

در مرحله ی دوم زمانی که توانایی مچ برای حرکت رفت و برگشت  زیاد شد کم کم اجرای ساتیه را از نوک آرشه به سمت نقطه تعادل آرشه (جایی که وزن قسمت چپ و راست آرشه با هم برابر است)

در این قسمت آرشه متوجه خواهید شد که آرشه بلا فاصله با وزن خودش شروع میکند به پرت شدن به سمت بالا و احتیاجی نیست که با ساعد این حرکت را انجام دهیم.

نکته ی جالبی که در اینجا وجود دارد این است که هر چقدر که انگشت اشاره خود را بر روی چوب ارشه فسار دهیم میبینیم که آرشه جهس های بیشتری را از روی سیم خواهد داشت.

پس در مرحله سوم نسبت به میزان پرشی که در هر قطعه و آهنگ نیاز دارین با تمرین فشار انگشت اشاره را کنترل کرده تا میزان پرش آرشه در کنترل ما باشد.

توجه داشته باشید که هرچقدر به محل تعادل بر روی آرشه در هنگام اجرای ساتیه نزدیکتر شویم جهش آرشه کندتر میشود و هر چقدر دور تر می شویم جهش آرشه سریعتر و تندتر می شود

اما در مرحله آخر تمرین تکنیک ساتیه باید به این نکته توجه داشته باشید که هر چقدر آرشه بر روی سیم از حالت مایل بودن خارج شود و تعداد موهای بیشتری را روی سیم آرشه قرار دهیم جهش به بهترین شکل خودش اجرا میشود و هر چقدر آرشه مایل باشد کمتر خواهد پرید.پس با حالت های مختلف زاویه مچ دست به اجرای این تکنیک بپردازیذ تا نسبت به اجرای آن مهارت کسب کنید.