تکنیکهای آرشه

انواع آرشه کشی

انواع تکنیکهای آرشه

در این پست قصد دارم شما را با انواع تکنیک های آرشه آشنا کنم. در این خصوص مطالبی را از بسته های آموزش مفقمداتی و پیشرفته ویولن انتخاب کرده اک و برای شما عزیزان به اشتراک گذاشتم.که البته برای مشاهده کامل مطالب و تمرینها و دیگر مطالب مهم باید به اصل بسته آموزشی مراجعه کنید.

نوازنده ویولن
نوازنده ویولن
100%

یادگیری و آموزش آرشه رکوشی

100%

آموزش آرشه کوله در ویولن

100%

آموزش اجرای صحیح تکنیک ساتیه در ویولن

100%

آموزش و یادگیری اجرای آرشه اسپیکاتو

100%

آموزش و اجرای صحیح استاکاتو در ویولن

100%

آموزش و اجرای صحیح آرشه لگاتو در ویولن

100%

آموزش و یادگیری صحیح آرشه لگاتو در ویولن