سایزهای ویولن

ویولن

انواع سایزهای ویولن

violin

تاریخچه ویولن

ویولن از کجا آمد و سازنده های بزرگ آن چه کسانی بودند

بالشتک ویولن

بالشتک

انواع بالشتک ویولن

رکوشی

یادگیری و آموزش آرشه

رکوشی در 4 مرحله تمرین

ساتیه

یادگیری و آموزش آرشه ساتیه

در 4 مرحله تمرین

کوله

یادگیری و آموزش آرشه کوله

در 2 مرحله تمرین

انواع

پکیجهای آموزشی

پیشنهاد ویژهپرفروش ترینجدیدترین

مجموعه کتاب هایآموزش ویولنسوزوکی

کتاب ل ویولن 4

دانلود چهارمین کتاب آموزش ویولن کلاسیک

کتاب ل ویولن 3

دانلود سومین کتاب آموزش ویولن کلاسیک

ل ویولن کتاب دوم

کتاب ل ویولن 2

دانلود دومین کتاب آموزش ویولن کلاسیک

کتاب ل ویولن جلد 1

کتاب ل ویولن 1

دانلود اولین کتاب آموزشی ویولن کلاسیک

آموزش حرفه ای ویولن

از پروفسور کرت ساسمنزهاوس

دوره پیشرفته

مجموعه پیشرفته آموزش ویولن
در این مجموعه تمامی تکنیکهای ویولن مانند تکنیکهای ساتیه،اسپیکاتو،استاکاتو،رکوشی،استاکاتو ریز،کولیه،دتاشه،لگاتو، و بسیاری دیگر از تکنیکهای دست چپ و پوزسیون های مختلف و ... را به طور کامل آموزش می دهیم
ادامه

کمپانی های 

سازنده ویولن

logo hofner