انواع سیم

سیم

انوع سیم ویولن

سایزهای ویولن

ویولن

انواع سایزهای ویولن

آرشه

آرشه

انواع آرشه ویولن

بالشتک ویولن

بالشتک

انواع بالشتک ویولن

انواع

پکیجهای آموزشی

پیشنهاد ویژهپرفروش ترینجدیدترین

مجموعه کتاب هایآموزش ویولنسوزوکی

کتاب ل ویولن 4

دانلود چهارمین کتاب آموزش ویولن کلاسیک

کتاب ل ویولن 3

دانلود سومین کتاب آموزش ویولن کلاسیک

ل ویولن کتاب دوم

کتاب ل ویولن 2

دانلود دومین کتاب آموزش ویولن کلاسیک

کتاب ل ویولن جلد 1

کتاب ل ویولن 1

دانلود اولین کتاب آموزشی ویولن کلاسیک

چگونه در نوازندگی ویولن

نتها به صورت مرواریدی، تمیز و شفاف صدا بدهند؟ 

آموزش حرفه ای ویولن

از پروفسور کرت ساسمنزهاوس

دوره پیشرفته

مجموعه پیشرفته آموزش ویولن
در این مجموعه تمامی تکنیکهای ویولن مانند تکنیکهای ساتیه،اسپیکاتو،استاکاتو،رکوشی،استاکاتو ریز،کولیه،دتاشه،لگاتو، و بسیاری دیگر از تکنیکهای دست چپ و پوزسیون های مخلف و ... را به طور کامل آموزش می دهیم
ادامه

کمپانی های 

سازنده ویولن

logo hofner